برندگان

 
برندگان گوشی سونی اکسپریا z1 - هفته پنجم
ردیف نام و نام خانوادگی
1 جمال فرض اللهی
2 منصوره فرنگی
3 شهلا قوامی
4 ثریا یوسف پورمرندی نام
5 محمد تقی صالحی زاده
6 رضا نور محمدی
7 فاطمه فتحی باغبادرانی
8 مجتبی فتحی زاده
9 در حال احراز هویت
10 در حال احراز هویت
برندگان گوشی سونی اکسپریا z1 - هفته هفتم
ردیف نام و نام خانوادگی
1 محمود دهقانی پشترودی
2 ایمان تاج دینی نژاد
3 حبیب اله نیازی
4 امین اله دریکان
5 حجت اعتماد شمس گیلانی
6 مجتبی عقیقی
7 در حال احراز هویت
8 در حال احراز هویت
9 در حال احراز هویت
10 در حال احراز هویت
برندگان گوشی سونی اکسپریا z1 - هفته هشتم
ردیف نام و نام خانوادگی
1 نعیم صنگور نژاد
2 در حال احراز هویت
3 در حال احراز هویت
4 کرم سوسرائی
5 قاسم اختیاری
6 عباس اژدری
7 علیرضا اسدی ماجلان
8 محمدحسین حسنی
9 محمد مرادی
10 احمد خواجه جعفری
برندگان گوشی سونی اکسپریا z1 - هفته اول
ردیف نام و نام خانوادگی
1 هاشم زارعکار
2 داریوش  شجاعی راد
3 عبدالرضا   تک زارع
4 حمید رضا  کوچکی
5 منصور   چله مال دزفول نژاد
6 شیرین   حیدرانی
7 ناصر  بابایی راولیق
8 در حال احراز هویت
9 در حال احراز هویت
10 در حال احراز هویت
برندگان گوشی سونی اکسپریا z1 - هفته سوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

راضیه محمدی

2

حمزه حمیدی

3

ارمان ملائی

4

امیر کهراریان

5

امین رحمانی

6

لیلا پرتوی اسکوئی

7

سجاد روحی خواه

8

علی کاکاله

9

عصمت رمضانی افزادی

10

صغری پاچ نامه

برندگان گوشی سونی اکسپریا z1 - هفته چهارم

دیف

نام و نام خانوادگی

1

آقای محمد حسین دخت عصمتی

2

آقای عابس ذوله

3

آقای منصور داغلاوی

4

آقای حمید صولتی

5

خانم فتانه رشنوئی

6

آقای رحیم عوض پور

7

در حال احراز هویت

8

در حال احراز هویت

9

در حال احراز هویت

10

در حال احراز هویت

 

  • همه
  • 10 میلیون تومان
  • آپارتمان
  • خودرو 206
  • خودرو استثنائی
  • خودرو رنو داستر
  • خودرو سابرینا
  • خودرو پرشیا
  • گوشی Xperia Z1
  • گوشی سونی ZR

websima creative agency
بازگشت به رالی هواداران